no avatar

Tratho

Junior Member

Google Play (Android)
Posts

2

Muốn lấy lại tài khoản cũ

Fri Jul 06, 2018 12:01 pm
Xin chào ;
Tôi vừa tạo 1 tài khoản mới để chơi và lưu vào đúng email của tài khoản cũ . Giờ tài khoản mới lưu chèn lên tài khoản cũ rồi, làm sao có thể lấy lại tài khoản cũ được vậy.
no avatar

Tratho

Junior Member

Google Play (Android)
Posts

2

Re: Muốn lấy lại tài khoản cũ

Sun Jul 08, 2018 7:54 am
Sao vẫn chưa trả lời thư vậy, chờ 2 ngày rồi.
no avatar

Tudor FromGameloft

Community Manager

Posts

14

Muốn lấy lại tài khoản cũ

Tue Jul 10, 2018 3:00 pm
Hey, Tratho!

Please report this with our Customer Care team using the in-game option. They'll be able to identify your account and assist you. ;) Let me know how it works out.

Cheers!